Między nami homiletami

Między nami homiletami


Latest Episodes

Odcinek 144
January 08, 2022

Ewangelia (Łk 3, 15-16.21-22) Chrzest Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak pr

Odcinek 143
January 01, 2022

Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami Słowa Ewangelii według Świętego Jana Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Bog

Odcinek 142
December 25, 2021

Ewangelia (Łk 2, 41-52) Rodzice znajdują Jezusa w świątyni Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam

Odcinek 141
December 24, 2021

Ewangelia (Łk 2, 1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie.

Odcinek 140
December 18, 2021

Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Wes

Odcinek 139
December 11, 2021

Ewangelia (Łk 3, 10-18) Zapowiedź nowego chrztu Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech s

Odcinek 138
December 04, 2021

Ewangelia (Łk 3, 1-6) Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod

Odcinek 137
November 27, 2021

Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36) Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a n

Odcinek 136
November 20, 2021

Ewangelia (J 18, 33b-37) Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata Słowa Ewangelii według Świętego Jana Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówis

Odcinek 135
November 13, 2021

Ewangelia (Mk 13, 24-32) Sąd ostateczny Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazd