Między nami homiletami

Między nami homiletami


Latest Episodes

Odcinek 161
May 07, 2022

Ewangelia (J 10, 27-30) Jezus daje swoim owcom życie wieczne Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wie

Odcinek 160
April 30, 2022

Ewangelia (J 21, 1-19) Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Sz

Odcinek 159
April 23, 2022

Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Słowa Ewangelii według Świętego Jana Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięt

Odcinek 158
April 16, 2022

Ewangelia (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się d

Odcinek 157
April 09, 2022

Ewangelia (Łk 23, 1-49) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa Według Świętego Łukasza Jezus przed Piłatem E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam za

Odcinek 156
April 02, 2022

Ewangelia (J 8, 1-11) Od tej chwili już nie grzesz Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, u

Odcinek 155
March 26, 2022

Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemral

Odcinek 154
March 19, 2022

Ewangelia (Łk 13, 1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których kre

Odcinek 153
March 12, 2022

Ewangelia (Łk 9, 28b-36) Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modli

Odcinek 152
March 05, 2022

Ewangelia (Łk 4, 1-13) Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha n