Między nami homiletami

Między nami homiletami


Latest Episodes

Odcinek 205
March 04, 2023

Ewangelia (Mt 17, 1-9) Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką,

Odcinek 204
February 25, 2023

Ewangelia (Mt 4, 1-11) Jezus przez czterdzieci dni poci i jest kuszony Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza Duch wyprowadzi Jezusa na pustyni, aby by kuszony przez diaba. A gdy poci ju cz

Odcinek 203
February 18, 2023

Ewangelia (Mt 5, 38-48) Przykazanie mioci nieprzyjaci Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza Jezus powiedzia do swoich uczniw: Syszelicie, e powiedziano: Oko za oko i zb za zb. A Ja wa

Odcinek 202
February 11, 2023

Ewangelia (Mt 5, 17-37) Wymagania Nowego Przymierza Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza Jezus powiedzia do swoich uczniw: Nie sdcie, e przyszedem znie Prawo albo Prorokw. Nie przyszede

Odcinek 201
February 04, 2023

Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jestecie wiatem wiata Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza Jezus powiedzia do swoich uczniw: Wy jestecie sol ziemi. Lecz jeli sl utraci swj smak, czyme j p

Odcinek 200
January 28, 2023

Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Bogosawieni ubodzy w duchu Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza Jezus, widzc tumy, wyszed na gr. A gdy usiad, przystpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzy us

Odcinek 199
January 21, 2023

Ewangelia (Mt 4, 12-23) Na Jezusie spenia si zapowied Izajasza Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza Gdy Jezus posysza, e Jan zosta uwiziony, usun si do Galilei. Opuci jednak Nazaret,

Odcinek 198
January 14, 2023

Ewangelia (J 1, 29-34) Chrystus jest Barankiem, ktry gadzi grzech wiata Sowa Ewangelii wedug witego Jana Jan zobaczy podchodzcego ku niemu Jezusa i rzek: Oto Baranek Boy, ktry gadzi grze

Odcinek 197
January 07, 2023

Ewangelia (Mt 3, 13-17) Chrzest Jezusa Sowa Ewangelii wedug witego Mateusza Jezus przyszed z Galilei nad Jordan do Jana, eby przyj od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywa Go, mwic: To ja p

Odcinek 196
December 31, 2022

Ewangelia (k 2, 16-21) Nadano Mu imi Jezus Sowa Ewangelii wedug witego ukasza Pasterze popiesznie udali si do Betlejem i znaleli Maryj, Jzefa oraz lece w obie Niemowl. Gdy Je ujrzeli,