Między nami homiletami

Między nami homiletami


Latest Episodes

Odcinek 132
October 23, 2021

Ewangelia (Mk 10, 46b-52) Uzdrowienie niewidomego z Jerycha Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeu

Odcinek 131
October 16, 2021

Ewangelia (Mk 10, 35-45) Przełożeństwo jest służbą Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o

Odcinek 130
October 09, 2021

Ewangelia (Mk 10, 17-30) Rada dobrowolnego ubóstwa Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nau

Odcinek 129
October 02, 2021

Ewangelia (Mk 10, 2-16) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela Słowa Ewangelii według Świętego Marka Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno męż

Odcinek 128
September 25, 2021

Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48) Unikać okazji do grzechu Słowa Ewangelii według Świętego Marka Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię

Odcinek 127
September 18, 2021

Ewangelia (Mk 9, 30-37) Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pou

Odcinek 126
September 11, 2021

Ewangelia (Mk 8, 27-35) Zapowiedź męki Chrystusa Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie l

Odcinek 125
September 04, 2021

Ewangelia (Mk 7, 31-37) Uzdrowienie głuchoniemego Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.

Odcinek 124
August 28, 2021

Ewangelia (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23) Prawo Boże a zwyczaje Słowa Ewangelii według Świętego Marka U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, ż

Odcinek 123
August 21, 2021

Ewangelia (J 6, 55. 60-69) Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego Słowa Ewangelii według Świętego Jana W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew