Helüait - Kullõ õnnõ!

Helüait - Kullõ õnnõ!


Rainer Kuuba: Rahvalugõmisõl saa kirja panda uma keele mõistmisõ

December 29, 2021

Helüaida 28. märgotus (29.12.2021). Võro Instituudi direktri Kuuba Rainer kuts inemiisi üles 28. joulukuul 2021 pääle nakanu ja 15. vahtsõaastakuul 2022 läbi saaval rahvaloendusel umma võro keele mõis