Even Stil

Even Stil


#021 - Onverhoord gebed? (7)

March 22, 2019

Bidden is niet gemakkelijk. Hoe moet je bidden? Hoe wel? Hoe niet? En vooral: Heeft het wel zin? Luistert God wel naar me?
Deel 7: Onverhoord gebed.

J. IJsselstein - Website https://www.evenstil.nl