Even Stil

Even Stil


Latest Episodes

#047 - Voor zieken
April 09, 2020

Goede Vrijdag boodschap voor zieken.

#046 - God ziet
April 04, 2020

God ziet... alles. Podcast in de serie: Wat God doet. Hij ziet ook alle moeite en verdriet, opdat wij het in Zijn handen zouden geven.

#045 - God roept!
March 28, 2020

Podcast uit de serie: Wat God doet... Deze keer (voor christen en niet-christen): Wat hebben God en corona met elkaar te maken? Bijbel lezen? Kijk hier: https://bijbelcentrum.nl/de-bijbel/bestellen

#044 - God straft?
March 20, 2020

Podcast-serie over wat God doet. Mogen wij tegen anderen zeggen: God straft Nederland?

#043 - God zorgt
March 14, 2020

Podcast-serie over wat God doet: God zorgt. Gods zorg biedt houvast, ook in deze moeilijke tijd.

#042 - God vergeeft
March 06, 2020

Podcast-serie over wat God doet: God vergeeft. God vermenigvuldigt het vergeven. Hij wil wel, dat je om vergeving vraagt!

#041 - Wat de toekomst ook brengt
December 30, 2019

Laatste podcast 2019 over gedicht Jacqueline van der Waals: Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt de hand van God.

#040 - Jezus Christus, de Vredevorst (4)
December 20, 2019

Serie podcasts over: God is... Deel 4: Vredevorst. Prince of Peace. Jezus Christus kwam in deze wereld als Zaligmaker, om vrede te maken voor mensen die leven in een staat van oorlog met God.

#039 - God is eeuwige Vader (3)
December 13, 2019

Serie podcasts over: God is... Deel 3: Eeuwige Vader. Hij is en blijft eeuwige Dezelfde. Wij verspeelden onze kindernaam. Hij noemt Zich nog steeds Vader.

#038 - God is machtig (2)
December 07, 2019

Serie podcasts over: God is... Deel 2: God is Machtig. Zijn Naam is "Sterke God". Hij heeft en geeft niet alleen raad, maar Hij kan ook alles.