English Lane Podcast

English Lane Podcast


10 frazlanih glagola za svakodnevnu komunikaciju na engleskom

June 22, 2022

Nauči kako da koristiš ovih 10 frazalnih glagola u svakodnevnoj komunikaciji na engleskom. - Preslušaj ovu epizodu i nauči frazalni glagole. - Ukoliko želiš da učiš engleski u English Lane školi sa Zo