English Lane Podcast

English Lane Podcast


40 naziva za zanimanja na engleskom

May 18, 2022

Nauči 40 naziva zanimanja na engleskom i kako da ove reči upotrebiš u rečenicama. - Preslušaj ovu epizodu i nauči reči koje imenuju zanimanja na engleskom. - Ukoliko želiš da učiš engleski u English L