English Lane Podcast

English Lane Podcast


Vremena u engleskom kroz 6 primera rečenica

May 11, 2022

Nauči osnovne upotrebe 6 vremena u engleskom kroz primere rečenica sa izrazima koji ti pomažu da odrediš kada se radnja dešava. - Preslušaj ovu epizodu i nauči o upotrebi vremena u engleskom. - Ukolik