Demokratycznie o zdrowiu

Demokratycznie o zdrowiu


Latest Episodes

W ochronie zdrowia europejska uwaga omija Polskę
June 28, 2023

Opublikowane w ramach semestru europejskiego Zalecenia Rady 2023 dla Polski wskazuj, e w ochronie zdrowia europejska uwaga omija Polsk. O ile kwestie ochrony zdrowia zostay szeroko ujte w Sprawoz

Co zrobić by dłużej żyć? Inwestować w zdrowie!
April 05, 2023

Grzegorz Ziemniak w rozmowie z Michaem Rybakiem wiceprezesem zarzdu do spraw operacyjnych Grupy Lux Med analizuj dane i korelacje pomidzy procentowym udziaem wydatkw z PKB poszczeglnych kraj

KSO - najbardziej zyska pacjent
April 01, 2023

"Najbardziej zyska pacjent. By moe tzw. waciciele, medycy, nie bd szczliwi z uporzdkowania, bo nie zawsze uporzdkowany rynek jest wygodny, ale pacjenci w moim przekonaniu bd mieli z tego t

Zmiany w modelach konsumpcji alkoholu - raport
February 08, 2023

Gociem Grzegorza Ziemniaka jest profesor Andrzej Fal, ktry ostatnio mia okazj prezentowa drug edycj raportu pod swoj redkacj Alkohol w Polsce. Zwrot w modelach konsumpcji. Raport dotyczy cz

Otyłość - problem zdrowotny zyskujący uwagę
November 30, 2022

Robert Modach i Grzegorz Ziemniak dziel si refleksjami z dotychczasowych rozmw o leczeniu otyoci: To co jest dla nas miym zaskoczeniem to fakt, e na kadym kroku w naszej drodze ku leczeniu ot

Otyłość - czy sama dieta i ruch wystarczą?
November 23, 2022

Otyo jest chorob a jej pocztkiem jest degeneracja tkanki tuszczowej. Nieleczona moe prowadzi do powika i schorze wspistniejcych. To choroba cay czas badana a poniewa wystpuje powszech

Otyłość to poważna choroba ale możemy ją skutecznie leczyć.
November 09, 2022

Prof. Piotr Jankowski: Najwaniejsze elementy zmiany w systemowym podejciu do leczenia choroby otyociowej to w moim odczuciu wprowadzenie edukacji zdrowotnej ju od wieku przedszkolnego, wdroenie

Pandemia otyłości bez precedensu w historii ludzkości
October 11, 2022

Jestemy wiadkami pandemii otyoci bez precedensu w historii ludzkoci. To prawdziwe tsunami XX i XXI wieku. Nigdy dotychczas w historii ludzkoci nie byo tak duo osb chorujcych na otyo na w

Są skuteczne sposoby na leczenie otyłości
September 20, 2022

Otyo wymaga caociowego podejcia. Zanim pacjent bdzie poddany inwazyjnym procedurom chirurgicznym powinno si wykorzysta wszelkie inne moliwoci choby nowoczesn farmakoterapi. Czemu to jest

Do profilaktyki i leczenia otyłości zabieramy się jak do jeża
September 14, 2022

Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas o profilaktyce i leczeniu otyoci