Chinnara Kathaguchcha

Chinnara Kathaguchcha


Latest Episodes

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ-ರಾಜ ರೂಪಸೇನ
June 07, 2020

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ ಬೇತಾಳನ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಡಂತಹ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಗಿರ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 7.6.2020 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂಚಿಕೆ 73ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಪಂಜರದ ಗಿಳಿ.
February 16, 2020

ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಪಂಜರದ ಗಿಳಿ ಕಥೆ ಬರೆದವರು,ಕೊಮೆರ್ಲಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.-ಸಂಚಿಕೆ 16.2 .2020 ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಕಾಳಿಯನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ.
February 02, 2020

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಕಥೆ-ಸಂಚಿಕೆ 2.2 .2020 ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಹಾಗೂ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ
January 19, 2020

ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಇದರಿಂದ ಆಯ್ದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ -ಕತ್ತೆಯ ಗಾನ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ್ಮದೇವರ ಗರ್ವಭಂಗ
January 12, 2020

ಪಂಚತಂತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಒಲವಿನ ಕಥೆಗಳು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಂಚಿಕೆ 12.01.2020 ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಗಿರ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಪುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೂ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ.
January 05, 2020

ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.ಜನವರಿ 05 2020 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಸಿಂಹದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ರಾಜ ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ಇಲಿ
December 29, 2019

ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಮನಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಅಗಸ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆ.
December 15, 2019

ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ನಾಯಿಯ ನಿಯ್ಯತ್ತು ಹಾಗೂ ಆಮೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳು.
December 08, 2019

ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.ಡಿಸೆಂಬರ್ 08 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

ಚಿಣ್ಣರ ಕಥಾಗುಚ್ಛ-ಮರ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ
December 01, 2019

ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.ಡಿಸೆಂಬರ್ 01 2019 ರ ಸಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.