ChannelB پادکست فارسی

ChannelB پادکست فارسی


چهل و یک - سریال اشو- قسمت یک از پنج

September 09, 2018

ماجرای یکی از فرقه‌های خبرساز قرن بیستم


منابع : 


ترجمه: هدیه کعبی


روایت: علی بندری


تدوین: امید صدیق‌فر


پوستر: مجید آب‌پرور


موزیک‌ها از Jayanthi Kumaresh


اسپانسر:


ایران کارت