ChannelB پادکست فارسی

ChannelB پادکست فارسی


اپیزود چهارده - نسل کشی رواندا

July 26, 2017

در چهاردمین اپیزود پادکست کانال بی به رواندا میریم در مرکز آفریقا. 
جایی که در تابستان سال ۱۹۹۴یکی از عجیب ترین رویدادهای قرن بیستم اتفاق افتاد و در مدت کمتر از صد روز بیش از هشت صدهزار نفر از مردم رواندا به دست هموطنانشون کشته شدن.
این قسمت پادکست کانال بی گزارش بلندی رو تعریف می کنه که چند هفته بعد از نسل کشی منتشر شد و دنیا رو برای اول با ابعاد این رویداد عظیم آشنا کرد.
یازده سال از اولین انتشار این گزارش می گذره ولی هنوز یکی از مهمترین و بهترین گزارشهاست از اتفاقی که رواندا تا مدتها به واسطه‌ی اون شناخته خواهد شد.