ChannelB پادکست فارسی

ChannelB پادکست فارسی


اپیزود هجده - اولتراها؛ هواداران خطرناک تیم‌های ایتالیایی

March 05, 2017

در اپیزود هجدهم کانال بی به ایتالیا می‌ریم و با اولترا‌ها آشنا می‌شیم. هوادارهای افراطی تیم‌های فوتبال که قدرت زیادی دارند و تاثیرشون در بازی‌ها اینقدر زیاده که به نوشته‌ی گاردین بعضی از بازی‌ها رو کنترل می‌کنند. این اپیزود کانال بی یک مهمان ویژه هم داره و توش یک خبر مهم هم اعلام می‌کنیم.
موزیک‌های استفاده شده در این اپیزود قطعاتی از نینو په‌په هستند.