ChannelB پادکست فارسی

ChannelB پادکست فارسی


اپیزود شانزده - قتلی که اسپانیا را لرزاند

January 28, 2017

ترور ایزابل کاراسکو به خودی خود یک رسوایی در سطح ملی بود. اما وقتی تحقیقات پلیس شروع شد معلوم شد ماجرا سویه‌های تاریک‌تری هم دارد؛ با مخلوطی از فساد، بازی قدرت و خیانت