ChannelB پادکست فارسی

ChannelB پادکست فارسی


اپیزود یازده - برف

May 23, 2016

اپیزود یازدهم کانال بی سرگذشت ۱۶ اسکی‌باز ماهری است که برای تجربه هیجان بیشتر با زندگیشون بازی می‌کنند؛ اسکی بازانی که هرکدام در دنیای حرفه‌ای اسکی شناخته شده‌اند. اما گاهی تجربه و تسلط برای زنده ماندن کافی نیست.