Bobkast

Bobkast


Hvorfor skal du være så spessiel – ep#79

September 09, 2021

Eiendomsrett, sopp-plukking på annenmanns grunn, tomatplukking i Paals drivhus, djevelens venstrehåndsarbeid, ingen dør på skarnes, Øystein tolker alle norske serier,...