Bobkast

Bobkast


Review av mutasjon – ep#64

February 07, 2021

Øystein og Paal kjører en review av mutasjon som konsept og terningen trilles.