Без жичка

Без жичка


Tandem: връзка и управление на отдалечен компютър чрез Jaws for Windows

June 24, 2015

В първата публикация на този сайт ще си позволя да обърна внимание на една важна тема – достъпа до отдалечен компютър без зрение. Това беше сравнително трудна задача за обикновения незрящ компютърен потребител. Слава Богу, това вече не е така. От версия 10 насам най-използваният екранен четец Jaws for Windows дава възможност за лесно и удобно свързване чрез функционалност, наречена „Tandem“.
Предоставям на Вашето внимание един запис, направен при излизането на горепосочената версия 10, който обяснява и демонстрира същността на процеса.
Приятно слушане!