پادکست کانال کودک

پادکست کانال کودک


اپیزود هفتم : اوتیسم؛ انسانی منحصر بفرد، دنیایی متفاوت

November 29, 2019

اوتیسم چیست و مبتلایان اوتیسم چگونه افرادی هستند؟
؛ در ذهن و زندگی یک فرد اوتیستیک چه میگذرد؟
؛ بررسی علائم و مشخصه های اوتیسم
؛ توضیحاتی درباره انواع مختلف اوتیسم
؛ کودک مبتلا به اوتیسم در بزرگسالی با چه چالش هایی مواجه خواهد بود؟