پادکست کانال کودک

پادکست کانال کودک


اپیزود ششم : مطالب مهمی که باید درباره دوران بلوغ و نوجوانی بدانیم

November 07, 2019

وزن و چربی بدن در ابتدای دوران بلوغ چقدر باید باشد
؛ بررسی اختلالات رفتاری در نوجوانان مانند مصرف سیگار و مواد و سکس
؛ اعتیاد به بازی های کامپیوتری در نوجوانان
؛ گرایش به سیاست، فلسفه و مذهب در نوجوانان
؛ انتخاب رشته و ادامه تحصیل نوجوانان
؛ موضوعات مهم تربیت نوجوانان