Podcast de lgqueizan

Podcast de lgqueizan


Actividade iVoox Laura Gomez

January 23, 2014

Actividade con iVoox para o segundo ciclo da ESO. O seu título é arte dramático e os seus obxectivos son, entre outros, que os alumnos se familiaricen coa lectura dramatizada de distintos extractos de obras de teatro clásicas ou modernas.


loaded