Podcast de Juan Andrés Caballero

Podcast de Juan Andrés Caballero


El plazo de Nerón de K. P. Cavafis

January 30, 2010

El poema "el plazo de Nerón" de K. P. Cavafis

??? ?????????? ? ????? ???? ??????
??? ???????? ???????? ??? ??????.
«?? ????????? ???? ?????? ?? ???????.»
???? ?????? ????? ?? ?????.
??????? ????? ?????. ???? ??????
???’ ? ?????? ??? ? ???? ??? ?????
???


loaded