Podcasten

Podcasten


#4 YouTube – Från idé till publicerad film

February 25, 2021

I dagens avsnitt tittar vi på en skapande process som hjälper dig att producera material för i princip vilken plattform som helst. Men i dagens avsnitt fokuserar vi på YouTube och film produktion. Men