Bokfriminuttet

Bokfriminuttet


Bokfriminuttet #123 - Dypets datter

July 11, 2023

Ana Dakkar har nettopp begynt på Harding-Pencroft-akade- miet, der de aller beste marinbiologene, marinekrigerne, navi- gatørene og utforskerne utdannes. På slutten av skoleåret skal klassen bevise at de har fortjent et nytt år ved skolen og sendes ut på


loaded