truAktiv

truAktiv


Podcast: Përfaqësimi gjinor në media

March 15, 2021

Ju ftojmë ta dëgjoni episodin e dytë të podcast per te drejtat e njeriut, realizuar nga truAktiv. Donika Emini dhe Teuta Arifaj nën moderimin e Mirishahe Sylës dhe Paris Gurit diskutuan për rëndësinë e përfaqësimit gjinor në media dhe sfidat që i hasin gr


loaded