Tagalog Spoken Poetry

Tagalog Spoken Poetry


Kumusta ang puso mo

June 26, 2021

Minsan akong tinanong “kumusta ang puso mo?”
Hindi ko naulinigan ang mga talata
pero napatigil ako ng hindi ko sinasadya

“Kumusta ang puso mo?” ang ulit niya
huminga ako ng malalim
at hinahanap ang tamang salita
kombinasyon ng mga letra
habang nakatitig


loaded