PA Dutch 101

PA Dutch 101


Latest Episodes

Tschulei, en Munet fer Gebottsdaage!
July 15, 2023

Es dutt mir leed ass ich zidder lang nix Neies gschriwwe hab. Ich bring so viel Zeit uff mei YouTube Channel un ihre Videos rum, ass ich net so viel Zeit iwwerich hab um eppes zu schreiwe. Awwer heit fix ich sell. ‘Sis Tschulei, manniche PA Deitsche

En neies Gedicht!
March 18, 2023

Guder Daag Blog Leser! Ich bin schtolz mit eich en ganz neies Gedicht zu deele. Neilich schaff ich uff en greessere Gedicht Project mit dem Michael Clay. Der Michael iss en geborener un erzoggener Deitscher vun re Susquehanna Rewwer Gegend. Nau wuhnt er i

Liewer Belsnickel 2022!
December 17, 2022

15. Diesember 2022 Liewer Belsnickel, Wie bischt? Ich hoff as alles gut mit dir iss. Do iss mei Brief an dir fer seller Grischtdaag. Des Yaahr waar ich en arrig guder Bu. Ich hab all mei Rechninge zu rechte Zeit bezaahlt. Ich hab mei Taxes an die IRS bevo

Landis Kuche!
November 12, 2022

Wie ich en Kind waar hot mei Grossmammi oft gebacke. Sie hot oft Kuchli, Boi, un Kuche gebacke. Alles was sie gebacke hot waar arrig appeditlich. Ihr Red Velvet Kuche waar die bescht in ganz Pennsylvaania! En annere Kuche, der sie oft gebacke hot, waar de

Heemet Fescht 2022!
October 15, 2022

Alle Yaahr, die Pennsylvania German Cultural Heritage Center hot ihr Heemet Fescht im September. Des Yaahr waar es uff de 25. un es waar en wunnerbaar Daag. Es Wedder waar perfekt un viel Leit sin kumme um meh iwwer unsre Deitsche Kuldur un Schprooch zu l

Gut bekannte letschde Wadde!
September 17, 2022

Wann mer am End vun Lewe sin, was waerrd mer saage? Mir wisse net, sell iss fer schurr. Vielleicht hoscht du schunn driwwe gedenkt…was waerre mei letschde Wadde sei? Vielleicht hoscht du schunn gedenkt, “Ich will……..saage.” A

Die Schtori vum Peter Haas!
August 13, 2022

Des Mol will ich eich “Schtorizeit” bringe. Erinnert dihr uff “Schtorizeit” in die Schul? Die Schulmeeschdern hot gsaat: “OK Kinner, hockt eich hie un mir waerre en Schtori heere.” Well, heit bin ich der Schulmeeschder

Glee wennich von Eichendorff!
July 16, 2022

As viel vun eich schunn wisst, bin ich en Hochdeitsch Schulmeeschder an en High Schul do in Pennsylvaania. Wie ich an die College waar, hawwich gemisst viel Hochdeitsche Gedichte zu lese. Eens vun mei Leibsdichter waar der Joseph Freiherr von Eichendorff

Aazeeche vun Dod!
June 18, 2022

Die Pennsylvaanisch Deitsche hen viel Aawerglaawe iwwer Dod. En Bsucher zu Pennsylvaanisch Deitschland in de 18. un 19. Yaahrhunnert hett viele verschiddliche Saage gheert. Do sin ee paar: Wann du aerscht uff em Sunndaag grank bischt, dei Grankheit waerrd

Zwee katze Schaerze!
May 14, 2022

Yaahre zerick hot en Bauer ee Schitck Land kaaft un hot en Laayer dazu grickt fer sarye ass alles ganz richdich geduh waar. Wu es kumme iss fer der Laayer zu bezaahle, hot der Bauer sich verwunnert wie viel des koschde soll un hot sich ee bissel beglaagt.