"Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi" | Fundația S.E.E.R. România

"Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi" | Fundația S.E.E.R. România


Latest Episodes

UMPLE-ȚI MINTEA CU SFÂNTA SCRIPTURĂ!
July 17, 2023

„Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.” (Coloseni 3:2)      Gândirea este similară cu funcțiile unui termostat; ea determină climatul în care trăiești. Deci, gândește-te la Cuvântul lui Dumnezeu! În loc să încerci să împiedici gândurile

VORBIREA ȘI ASCULTAREA
July 16, 2023

„Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire…” (Iacov 1:19)      Pentru a avea o relație bună cu cineva, trebuie să ai o bună comunicare cu acea persoană. O bună comunicare are la bază două lucru

TU, PRIMEȘTI MUSTRAREA?
July 15, 2023

„David i-a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!…” (2 Samuel 12:13)      Dumnezeu l-a trimis pe profetul Natan să-l confrunte pe împăratul David în legătură cu aventura lui cu Batșeba. Ca împărat, David avea puterea să-l trimită pe Natan l

TU AI NEVOIE DE ODIHNĂ!
July 14, 2023

„Când vei dormi, somnul îţi va fi dulce…” (Proverbele 3:24)      Ce poți să spui despre obiceiurile tale legate de somn? Te duci la culcare la o anumită oră și te trezești la o anumită oră? Sau programul tău de dormit este dictat de evenimente, oame

ROSTEȘTE CUVÂNTUL DOMNULUI PESTE FRICILE TALE!
July 13, 2023

„Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.” (Psalmul 56:3)      Teama și credința sunt forțe pline de putere. Și aceea în fața căreia capitulezi, te va controla. Așadar, iată câteva versete din Scriptură cu care să poți lupta împotriva fricii: „Întăre

ADEVĂRUL DESPRE DĂRNICIE
July 12, 2023

„Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană, vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat…” (2 Corinteni 9:10)      Iată ce ne învață Biblia despre dărnicie: 1) Întotdeauna primești mai mult decât dăruiești. De unde știm? Din Cuvântul l

BENEFICIILE MEDITAȚIEI
July 11, 2023

„Mă voi gândi la toate lucrările Tale şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.” (Psalmul 77:12)      Ce înseamnă cuvântul „a medita”? „A cugeta profund asupra unui lucru, a se angaja în contemplare sau reflectare.” Psalmistul Asaf a promis: „Mă voi gând

NEVOI RELAȚIONALE (3)
July 10, 2023

„Căci… într-un trup avem mai multe mădulare…” (Romani 12:4)      Apostolul Pavel a scris: „Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos;

NEVOI RELAȚIONALE (2)
July 09, 2023

„Mulțimea celor ce crezuseră… aveau toate de obşte.” (Faptele apostolilor 4:32)      Când citești istoria Bisericii Noului Testament, ești fascinat de creșterea ei explozivă și de minunile uimitoare care aveau loc. Dar există o componentă pe care nu trebu

NEVOI RELAȚIONALE (1)
July 08, 2023

„Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur…” (Geneza 2:18)      La creație, Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și a spus că „erau foarte bune.” (vezi Geneza 1:31) Apoi a venit un moment în care Și-a dat seama că omul este singur, neîmpl