دوگیتی

دوگیتی


Latest Episodes

زندگی،کرونا و یه جور دیگه.شماره ۱
April 25, 2020

در این قسمت نگاهی داریم به کتاب قصه‌های از نظر سیاسی بی‌ضرر با توجه به شرایط این روزهای جهان و تغییرات پیش‌رو