Сэтгэгчид

Сэтгэгчид


Latest Episodes

Friedrich Hayek (Фридрих Хаек)
February 17, 2020

ХХ зууны томоохон сэтгэгчдийн нэг Фридрих фон Хайек Британийн эзэн хааны академи, Австрийн ШУА-ы болон Аргентиний эдийн засгийн академийн гишүүн байснаас гадна олон их сургуулиудын хүндэт профессорын цол, бусад шагналаар шагнуулсан ажээ. Тэрээр эдийн засг