پادکستو

پادکستو


Latest Episodes

زندگی را ورق بزن
May 05, 2021

نسرین بهجتی

به علی گفت مادرش روزی2
April 23, 2021

پارت دوم شعر فروغ فرخزاد

به علی گفت مادرش روزی1
April 04, 2021

پارت اول شعر فروغ فرخزاد

Otnicka
March 27, 2021

Where Are You?

بهار
February 14, 2021

متنی کوتاه در مورد بهار

آتش برف
January 14, 2021

نزار قبانی

Corona
April 22, 2020

The writer of this episode is my husband. It's about some effects of Corona on our life.