تجربه های عکاسانه

تجربه های عکاسانه


Latest Episodes

تجربه های عکاسانه | وحید سالمی
March 28, 2020

تجربه های عکاسانه مجموعه ویدئوی آموزشی است که مدتی پیش تحت عنوان استارپ ویکند عکاسی تجربه های عکاسی با حضور عکاسان مطرح کشور توسط دوربین.نت برگزار شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای تشویق به خانه ماندن دوربین.نت تصمیم گرفت این مجموعه ویدئو در اینستاگر