پادکست مستند فارسی پروتکت

پادکست مستند فارسی پروتکت


Latest Episodes

اپیزود اول: جهان جنسی اسماعیل
June 03, 2020

در این اپیزود در فصل اول پادکست پروتکت، که در مورد دبیرستان های ایران در ده های ۸۰ و ۹۰ فارسی هست به سراغ داستان اسماعیل رفتیم. اسماعیل سرمجموع روایت های مستندی هست که در مورد هویت یابی جنسی یک فرد در حال بلوغ مشکلات فراوانی داره. فرهنگ دبیرستان های ایران