نکات حیاتی قراردادی

نکات حیاتی قراردادی


Latest Episodes

نکات مهم حین تنظیم قرارداد
May 19, 2020

این پادکست یکی دیگه از سری پادکست های تولید شده توسط تیم رادیو املاک هستش که به نکاتی در حین نوشتن یک قرارداد اشاره کرده است.قرارداد چیست؟خط و خوشارقام به حروف نوشته شودرعایت حق فسخ