Малки истории с Калина Тодорова

Малки истории с Калина Тодорова


Latest Episodes

Хляб
April 27, 2020

Докато разказват, хората често вмъкват, така – между другото, в пътеката на голямата история, една или друга малка история – миниатюра, разказ в разказа – няколко изречения, казани в отговор на мой въпрос, пояснение или просто хрумка. Наричам ги „бисери”.