پادکست امّا

پادکست امّا


Latest Episodes

دریای عمود
May 16, 2020

قصه ای با توشد آغاز که پایان نگرفت ... مثل نوری که به سوی ابدیت جاریست ...سخن گفتن درباره علی (ع) بی‌نهایت دشوار است. درباره علی (ع) سخن گفتن برخلاف آنچه که در وهله اول به ذهن می‌آید، درباره یک شخصیت بزرگ سخن گفتن نیست، بلکه درباره معجزه‌ای است که به نام