پادکست دوسیه

پادکست دوسیه


Latest Episodes

گروه موسیقی / گپ و گفتی با فردین خلعتبری
March 17, 2022

قسمت دوم از فصل دوم: گروه موسیقی در این قسمت آقای" فردین خلعتبری" آهنگساز فعال و شناخته شده، مهمان پادکست دوسیه هستند. ما در ابتدا اشخاص موثر در صنعت موسیقی را به دو گروه کلی تقسیم کرده ایم: 1_گروه موسیقی   2_گروه واسطه و در مورد گروه موسیقی به صورت مختصر

حق مولف (کپی رایت) و صنعت موسیقی
August 21, 2021

حق مولف (کپی رایت) وصنعت موسیقیفصل دوم_قسمت اول (اپیزود 10)این قسمت یک مقدمه برای شروع این بحث است و قرار است در کنار هم و با هم در مورد صنعت موسیقی در عصر دیجیتال گفتگو کنیم. از یکدیگر یاد بگیریم و اطلاعاتمان را مطابق استاندارهای موجود در دنیا افزایش دهی

قسمت ششم: تغییر در آثار مندرج در کتب درسی و نقض حق مولف
March 17, 2021

هیچ شخصی مجاز نیست تا در اثر دیگری بدون اجازه پدیدآورنده تغییری ایجاد کند:- حذف تصویر دو دختر از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان- اضافه کردن کلمات و تغییر در متون ادبی- حذف یک بیت از شعر ای ایران زیبا مواردی است که بدون اجازه پدیدآورنده انجام شده و بر اساس ماده

قسمت پنجم: نقض حقوق مادی اثر، بخش دوم
February 09, 2021

در این قسمت از پادکست نقض حقوق مادی یک اثر و نحوه پیگیری آن را با بیان پرونده نقض حقوق مادی و معنوی یک قطعه عکس از مجموعه زنان قاجار متعلق به خانم شادی قدیریان بررسی می کنیم. همچنین اشاره ای خواهیم داشت به نقض حق معنوی این اثر

مرجع اول: قانون لازم الجرا در ایران وتعاریف
May 23, 2020

در قسمت مرجع اول به شکل خلاصه و کوتاه چند اصطلاح پایه ایی را در زمینه حق مؤلف/کپی رایت تعریف می کنیم . این که پدید آورنده کیست ؟اثر به چه چیزی اطلاق می شود؟ت-تحقوق مادی و معنوی چیست از جمله این اصطلاحات است.در این قسمت خواهیم دانست که در ایران قانون برا