รายการ ใจพร้อมไม่ยอมป่วย

รายการ ใจพร้อมไม่ยอมป่วย


Latest Episodes

ตอนที่ 1 เสริมพลังใจในภาวะวิกฤติ
June 09, 2020

สถานการณ์วิกฤติ จำเป็นอย่างยิ่งที่ครอบครัวต้องเติมวัคซีนใจให้กันและกัน เพื่อเติมพลังให้ใจของเราเข้มแข็ง  วัคซีนครอบครัวกับ 3 พลัง  พลังบวก  พลังยืดหยุ่น  และพลังร่วมมือที่เป็นภูมิคุ้มกันช่วยให้เราฝ่าวิกฤติ มีแรงใจฮึดสู้  เสริมสร้า