Dhammatan

Dhammatan


Latest Episodes

แนวทางจัดการความโกรธในที่ทำงาน
May 24, 2021

มีวิธีการจัดการกับความโกรธที่เกิดขึ้นในที่ทำงานอย่างไร สำหรับผู้ฝึกปฏิบัติภาวนา

กล่าวนำคอร์สรู้
September 17, 2020

กล่าวแนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา รวมทั้งภาพรวมของพัฒนาจิตไปสู่ความพ้นทุกข์