سایه روشن

سایه روشن


Latest Episodes

Procrastination
April 04, 2022

پادکست درباره ی اهمال کاریPROCRASTINATIONچکیده ای ازکتاب ؛ روانشناسی اهمال کارینویسندگان: آلبرت الیس، ویلیام جیمز نالمترجم: محمدعلی فرجاد  روانشناسی اهمال کاری: غلبه بر تعلل ورزیدن اهمال کاری چیست؟خصوصیات الگویی برخی افراد اهمال کاریک روز از زندگی یک فرد

فروید از زاویه ای دیگر
October 25, 2019

freud from other side مقاله ای درباره ی فروید و افکار او گردآوری و روایت از ؛ بیژن امیری