رادیو نویسندگی

رادیو نویسندگی


Latest Episodes

سخنرانی روزانهٔ شاهین کلانتری-۴۴
August 04, 2021

#پادکست_روز سخنرانی روزانۀ شاهین کلانتری-۴۴

سخنرانی روزانهٔ شاهین کلانتری-۴۳
July 29, 2021

#پادکست_روز سخنرانی روزانۀ شاهین کلانتری-۴۳ ↙️ در این پادکست: با این سوال به پیاده‌روی بروید سوالی که رسیدن به پاسخ آن به ما تمرکز و نیرو می‌دهد

سخنرانی روزانهٔ شاهین کلانتری-۴۲
July 29, 2021

#پادکست_روز سخنرانی روزانۀ شاهین کلانتری-۴۲ ↙️ در این پادکست: یکی دو نکتۀ مهم دربارۀ چالش تازه وقتی ایده نداریم چه کنیم؟

سخنرانی روزانهٔ شاهین کلانتری-۴۱
July 26, 2021

#پادکست_روز سخنرانی روزانۀ شاهین کلانتری-۴۱ ↙️ در این پادکست: ⭕️آیا شما هم به این چالش مهم می‌پیوندید؟

سخنرانی روزانهٔ شاهین کلانتری-۴۰
July 25, 2021

#پادکست_روز سخنرانی روزانۀ شاهین کلانتری-۴۰ ↙️ در این پادکست: چگونه مانند یک نویسنده بخوانیم؟ قبلیۀ‌ مورچه‌ها دو نمونۀ‌ جالب در کنار هم استفادۀ خلاقانه از تکرار در جمله‌نویسی

سخنرانی روزانهٔ شاهین کلانتری-۳۹
July 24, 2021

#پادکست_روز سخنرانی روزانۀ شاهین کلانتری-۳۹ ↙️ در این پادکست: چرا ترجمه‌های نجف دریابندری مهم است مقدمۀ‌ مهم کتاب پیرمرد و دریا تمرینی ساده و جذاب

سخنرانی روزانهٔ شاهین کلانتری-۳۸
July 23, 2021

#پادکست_روز سخنرانی روزانۀ شاهین کلانتری-۳۸ ↙️ در این پادکست: وقتی که مینا از خواب بیدار شد بهترین ترجمۀ‌ بیگانه یک داستان برای یکسال نوشتن یک شروع متفاوت

سخنرانی روزانهٔ شاهین کلانتری-۳۷
July 22, 2021

#پادکست_روز سخنرانی روزانۀ شاهین کلانتری-۳۷ ↙️ در این پادکست: داستانی در قالب دیالوگ نکاتی بهتر از در نوشتن دیالوگ به آن‌ها توجه کنیم یه تمرین جالب پیوند خواندن و نوشتن در مسیر مهارت‌آموزی

سخنرانی روزانهٔ شاهین کلانتری-۳۶
July 22, 2021

#پادکست_روز سخنرانی روزانۀ شاهین کلانتری-۳۶ ↙️ در این پادکست: چگونه تنوع‌طلبی به نفع ما عمل می‌کند؟ یک جملۀ‌ نفس‌گیر شروع متفاوت رمان کوچه درختی آدرس صفحۀ اینستاگرام من: instagram.com/shahinkalantary ☑️ لینک گروه مدرسه نویسندگی در تلگرام:

سخنرانی روزانهٔ شاهین کلانتری-۳۵
July 22, 2021

#پادکست_روز سخنرانی روزانۀ شاهین کلانتری-۳۵ ↙️ در این پادکست: مردی که خوابش نمی‌برد ذوق یک مترجم در استفاده از افعال یک شروع متفاوت بنویسیم آدرس صفحۀ اینستاگرام من: instagram.com/shahinkalantary ☑️ لینک گروه مدرسه نویسندگی در تلگرام: