หยุดคิด

หยุดคิด


Latest Episodes

หยุดคิด​ Ep. 1 คุณค่าจากรอยร้าว
April 23, 2020

ทุกคนมีความสวยสวยงามแบบของตนเอง เพียงแค่เราไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ....