Podcast Humanistyczny

Podcast Humanistyczny


Latest Episodes

Błagam, nie naśladujcie języka młodzieży
November 02, 2019

Wszystkie próby opisania języka młodzieży mają wspólną cechę - są totalnie irracjonalne.