پادکست طنز سیاسی ایران-۵۷

پادکست طنز سیاسی ایران-۵۷


Latest Episodes

پادکست ایران -۵۷ قسمت سی وچهارم
February 15, 2021

انقلاب ما >>> انفجار هیروشیما

پادکست طنز سیاسی ایران 57 - قسمت اول
May 16, 2019

پادکست طنز سیاسی ایران 57 کاری از امیرحسین میراسماعیلی