پادکست دیپ | deep podcast

پادکست دیپ | deep podcast


Latest Episodes

تفسیر فیلم انجیل به روایت متی 1964
October 15, 2019

پازولینی کارگردان تاثیرگذار سینما، در سال 1964 فیلمی درباره زندگی حضرت مسیح ساخت، که به اعتقاد بسیاری بهترین فیلم در این زمینه می باشد. در این اپیزود از پادکست کانسپت، به تفسیر این فیلم پرداختیم.