Podcast de Comunicació Castellví Rosanes

Podcast de Comunicació Castellví Rosanes


Latest Episodes

Ple extraordinari 07/2023, de 3 de juliol (cartipàs mandat 2023-2027)
July 04, 2023

Ordre del dia 1. 1.1 Donar compte decret 2023DECR000661 Consititució de la Junta de Govern Local i designació dels seus membres. 1.2 Donar compte decret 2023DECR000662 Designació integrants de les tinences d'alcaldia. 1.3 Donar compte

Ple extraordinari 06/2023 (22 de juny)
June 22, 2023

01. Designació per sorteig de la composició de les meses electorals per a les eleccions generals 2023.

Ple extraordinari 05/2022 de 17 de juny de constitució de l'Ajuntament per al mandat 2023-2027
June 17, 2023

Jurament o promesa i presa de possessió dels electes Votació per a l'elecció de l'alcaldia Parlaments

Ple extraordinari 04/2023 de 14 de juny (tancament mandat 2019-2023)
June 15, 2023

01. Aprovació de l'acta anterior Missatges dels regidors/ores

Ple ordinari 02/2023 de 2 de maig
May 03, 2023

Ordre del dia Prèvia: votació per modificar l'ordre del dia i començar pel sorteig de meses Aprovada per unanimitat 01. Designació per sorteig dels membres de les meses electorals eleccions locals 2023 02. Aprovació de

Ple ordinari 02/2023 del 27 de març
March 28, 2023

01. Aprovació de l'acta anterior 02. Correspondència. Donar compte comunicat D. G. de Transports i Mobilitat en relació a la finalització del conveni T-bus per assumpció integral de la despesa per part de la Generalitat.

Ple ordinari 01/2023 (30 de gener del 2023)
January 31, 2023

01. Aprovació de les actes anteriors: 09/2022, 10/2022 02. Correspondència. Assabentat d e l'acta de la reunió de la taula local de planificació educativa 03. Donar compte de decrets 04. Aprovació ratificació decr

Ple extraordinari 10/2022 (28 de desembre)
December 28, 2022

01. Aprovació inicial de modificació de crèdit 15/2022. 02. Aprovació inicial del projecte de pressupost per a l'exercici 2023 i plantilla de personal.

Ple ordinari 09/2022 del 28 de novembre
November 29, 2022

Ordre del dia 01. Arprovació de les actes anteriors 02. Donar compte de decrets 03. Declaració de licitació deserta per al subministrament de contenidors 04. Aprovació cinquena i última certificació obres reconve

Ple extraordinari 08/2022 (24 d'octubre)
October 25, 2022

Ordre del dia 01. Presa de possessió de la regidora Sra. Lourdes Aguiló Gómez de Fem Poble-ERC-AM 02. Aprovació petició subvenció renovació xarxa abastament aigua pr Next Generation 03. Modificació d