קש"ת

קש"ת


Latest Episodes

רמב"ן על התורה 35 | מטות-מסעי
July 12, 2023

רמב"ן על התורה 35 | מטות-מסעי, מאת הרב מיכאל אדרעי

הקדושה במשנת המשך חכמה 16 
July 12, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 16  הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.

רמב"ן על התורה 34 | פינחס
July 06, 2023

רמב"ן על התורה 34 | פינחס, מאת הרב מיכאל אדרעי

רמב"ן על התורה 33 | בלק
June 29, 2023

רמב"ן על התורה 33 | בלק, מאת הרב מיכאל אדרעי

הקדושה במשנת המשך חכמה 15 
June 29, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 15  הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.

רמב"ן על התורה 32 | חקת
June 22, 2023

רמב"ן על התורה 32 | חקת, מאת הרב מיכאל אדרעי

הקדושה במשנת המשך חכמה 14
June 22, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 14  הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.

רמב"ן על התורה 31 | קרח
June 15, 2023

רמב"ן על התורה 31 | קרח, מאת הרב מיכאל אדרעי

רמב"ן על התורה 30 | שלח
June 08, 2023

רמב"ן על התורה 30 | שלח, מאת הרב מיכאל אדרעי

הקדושה במשנת המשך חכמה 13 
June 08, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 13  הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.