Hasmimnjt

Hasmimnjt


Latest Episodes

How to be a Good Personality
August 30, 2020

Deep talk mengenai diri sendiri yuk. Sembari mendengarkan, ambil selembar kertas dan sebuah pulpen ya.