North Beach Agency

North Beach Agency


Latest Episodes

#1 Ajay Ahdiyat & Kuningan Illustrator
October 25, 2019

Pada episode perdana ini, North Beach Agency berkesempatan bertemu dengan Ajay Ahdiyat dan teman-teman Kuningan Illustrator. Ajay Ahdiyat adalah seorang Visual Artist yang pada tahun ini memenangkan sebuah kompetisi bertajuk Go A Head Challenge 2019 dan k