Symposion

Symposion


Latest Episodes

Symposion (R) (28.6.2023 19:00)
June 28, 2023

Človek a ideál / Žijeme vo svete, kde sa takmer všetko pomeriava v ekonomických kategóriách: oplatí sa – neoplatí sa? To, čo neprodukuje zisk sa čoraz väčšmi pokladá za menej hodnotné, alebo prinajmenšom za menej hodné pozornosti: investovať do kultúry? D

Symposion (31.5.2023 19:00)
May 31, 2023

Asi najbežnejším klišé z reklamy na poistenie, bývanie, či na zdravé raňajky sú zábery na šťastnú rodinu, ktorú tvorí otec, mama a dve-tri deti. Takáto rodina je predstavovaná ako tradičná, a keď sa človek nad tým nezamyslí, ľahko takejto predstave podľah

Symposion (3.5.2023 19:00)
May 03, 2023

História je plná krívd a krvavej odplaty, ktorou sa konflikt nekončí, práve naopak. Násilie plodí násilie, nenávisť plodí nenávisť v zničujúcej špirále, ktorú zastaviť nie je jednoduché. O nenávisti, ale aj o možnostiach zmierenia sme uvažovali spolu s ho

Symposion (5.4.2023 19:00)
April 05, 2023

„Každý si želá dlho žiť, ale nikto nechce byť starý," povedal údajne slávny satirik Jonathan Swift. Faktom je, že po starobe zrejme málokto túži a kult mladosti, ktorý už vyše polstoročia ovláda naše myslenie, starnutie vytesňuje. Ako prežívajú ľudia svoj

Symposion (8.3.2023 19:00)
March 08, 2023

Podľa medzinárodnej deklarácie ľudských práv, ktorú OSN prijala pred vyše sedemdesiatimi rokmi, má každý pracujúci právo na spravodlivú a dostačujúcu odmenu, ktorá by zaisťovala jemu samému a jeho rodine živobytie odpovedajúce ľudskej dôstojnosti. Nadchád

Symposion (8.2.2023 19:00)
February 08, 2023

História človeka je históriou spoločenstiev, v ktorých žil, pravidiel, ktoré si pre spolužitie s ostatnými vytváral. Podľa jedného z autorov konceptu spoločenskej zmluvy, J. J. Rousseaua, je účelom zriadenia štátu spoločné blaho. Ako sme na tom dnes? Je e

Symposion (11.1.2023 20:00)
January 11, 2023

Naša Európa / Onedlho uplynie dvadsať rokov od chvíle, keď výrazná väčšina slovenského obyvateľstva vyjadrila súhlas so začlenením Slovenska do Európskej únie. Mária Michalková s Jurajom Marušiakom a Radovanom Gestom uvažujú o tom, že v 90. rokoch sa svet

Symposion: Melanchólia (7.12.2022 20:00)
December 07, 2022

O melanchólii uvažovali filozofi počínajúc Aristotelom, zaoberali sa ňou umelci, ktorí ju stvárňovali vo svojich dielach. Mnohí významní umelci melanchóliou či depresiou trpeli, niektorí z nich o tom zanechali aj svedectvo, ako napríklad William Styron al

Symposion (R) (16.11.2022 20:00)
November 16, 2022

Mária Michalková: O empatii

Symposion (19.10.2022 20:00)
October 19, 2022

Nespokojnosť s fungovaním štátu nie je slovenská špecialita: najmä v súčasnosti, v časoch bezprostredného ohrozenia vážnymi krízami, sa v celej Európe čoraz väčšmi ozývajú kritické hlasy. O to vzácnejší je hlas, ktorý navrhuje riešenia. Práve takým hlasom