Църква Благодат

Църква Благодат


Latest Episodes

Свобода, но не свободия (Галатяни 5:13-18)
March 25, 2023

Проповед върху Галатяни 5:13-18, от 25.03.2023г., п-р Иван Мирчев

Инвестирай, не спестявай! (Матей 25:14-30)
March 11, 2023

Проповед върху Матей 25:14-30, от 11.03.2023г., п-р Иван Мирчев

Жена в ръката на Господа (Съдии 4гл.) - п-р Христо Станев
March 04, 2023

Проповед върху Съдии 4гл., от 04.03.2023г., п-р Иван Мирчев

Не помрачавай сватбеното парти (Матей 25:1-13)
February 25, 2023

Проповед върху Матей 25:1-13, от 25.02.2023г., п-р Иван Мирчев

Божието царство - п-р Трифон Трифонов
February 18, 2023

Проповед от 18.02.2023г., п-р Трифон Трифонов

Виждал ли си Исус наскоро наоколо (Матей 25:31-46)
February 11, 2023

Проповед върху Матей 25:31-46, от 11.02.2023г., п-р Иван Мирчев

Няма място за отстъпление (Авакум 1:1-5) - п-р Слави Чирпанилиев
February 04, 2023

Проповед върху Авакум 1:1-5, от 04.02.2023г., п-р Слави Чирпанилиев

Благодат да израстваме (2 Петрово 1:3-11)
January 28, 2023

Проповед върху 2 Петрово 1:3-11 от 28.01.2023г., п-р Иван Мирчев

Досаждай на Бог в молитва (Лука 18:1-8)
January 20, 2023

Проповед върху Лука 18:1-8 от 21.01.2023г., п-р Иван Мирчев

Покаяние за добрите дела (Лука 15:11-32) - п-р Христо Станев
January 14, 2023

Проповед върху Лука 15:11-32, от 14.01.2023г., п-р Христо Станев